Horario de impartición de 8:00 am a 9:25 am

Horario de impartición de 9:25 am a 10:50 am.

Horario de impartición de 11:20 am a 12:45 pm.

Horario de impartición de 12:45 a 14:10 hrs

Patrocinio Deportivo.pdfPatrocinio Deportivo.pdf

Horario de impartición de 14:40 a 16:05 hrs